MGA NILALAMAN

Tuesday, July 3, 2012

Jaguar
Jaguar
Ni Jose F. Lacaba
      
    Ang akdang ito ni Jose F. Lacaba ay isang halimbawa ng Dula. Ito ay pumapatungkol sa isang Gwardya na si Poldo. Ito rin ay Halimbawa ng isang Drama. 

No comments:

Post a Comment