MGA NILALAMAN

Monday, August 27, 2012

Buod ng Dekada '70Buod ng Dekada ‘70
            
             Ang akdang “ Dekada ‘70” ni Lualhati Bautista ay isang halimbawa ng akdang nagpapakita ng Teoryang Realismo kung saan sapilitang inilalahad ng isang manunulat ang tunay na mga gawi at pananalita ng mga tauhang nakapaloob sa akda. Ang nobela ay umikot sa pamumuhay ng pamilyang Bartolome kung saan dumaan sila sa iba’t ibang problema sanhi na rin ng sa kalupitan ng administrasyong Marcos.

No comments:

Post a Comment