MGA NILALAMAN

Monday, August 27, 2012

Mga Pangyayaring naganap sa Dekada '70

                 Kami ay naatasan upang ibigay ang mga pangyayaring naganap sa loob ng akdang naganap rin sa tunay na buhay. Ilan na dito ay ang Marshall Law at Pagpapatupad ng Curfew Hours.
          

No comments:

Post a Comment